Відповідно до Рамсарської конвенції, стороною якої є Україна, під водно-болотними угіддями розуміють “райони маршів, боліт, драговин, торфовищ чи водойм – природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонуватих або солоних, включаючи морськи акваторії, глибина яких під час віплину не перевищує 6 метрів”

Водно-болотні угіддя мають велике природне, економічне та соціокультурне значення. Kожна держава, яка є учасником Рамсарської конвенції,  має визначити на своїй території найбільш цінні водно-болотні угіддя та подати їх перелік і описи на затвердження до Секретаріату конвенції.

Метою цього сайту є оприлюднення інформації з бази даних Чорноморської Програми Wetlands International  щодо водно-болотних угідь України, які вже включені в перелік водно-болотних угідь міжнародного значення (Рамсарський список), а також тих, що є перспективними для включення в нього.